Navigācijas panelis
» Programmas
» Sakari
» Jaunumi
» Valde
» Pirmorganizācijas

Valoda
Latviešu Русский
English  

 

 
 
 
 
Oļegs Beļeckis
LSTA valdes priekšsēdētājs

 Mūsu partneri
www.euathletes.org 
EU Athletes
European Elite
Athletes Association

 
UNI Europa
www.uni-europa.org 
 

 
Latvijas
Labdarības
fonds sporta
atbalstam
 

www.lsta-sk.lv


ARODBIEDRĪBAS IR SABIEDRISKAS ORGANIZĀCIJAS, KURAS PAUŽ, PĀRSTĀV UN AIZSARGĀ SAVU BIEDRU DARBA, SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS TIESĪBAS UN INTERESES, SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUIMU PAR ARODBIEDRĪBĀM, CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN STARPTAUTISKAJIEM DOKUMENTIEM.
No 2012. Gada Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība ir starptautisko profesionālo sportistu apvienības European Elite Athletes Association loceklis
 EU Athletes
www.euathletes.org
Sakot ar 2011.g. septembra mēnesi Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība,  kopā ar Eiroparlamenta deputātu veic darbu par starptautisko sporta likuma izveidi Eiropas Parlamenta.
Darbības programma Jaunumi   18/

Darbības programma

 
Darbības programma Jaunumi   18/
Darbības programma
Jaunumi

 
Darbības programma
 Latvijas Republikas likumdošanas bāzes pilnveidošanai sporta jomā.
(Sporta likums - projekts)
Mērķis:
 
  1. Piedāvāt papildinājumus un izmaiņas Latvijas likumdošanai, kura saistīta ar sporta jomu. Tādējādi veicināt profesionālo sportistu un amatieru sociālo tiesību aizsardzību, kā arī bērnu, jauniešu, skolēnu, studentu un amatieru sporta attīstību Latvijā, iesaistot maksimāli lielu sabiedrības daļu sporta nodarbībās, veicinot veselīgu dzīvesveidu.

  2. 1.Izstrādāt priekšlikumus par aplikšanu ar nodokļiem pēc atvieglotiem noteikumiem personām, kuras nodarbojas ar profesionālo sportu, kuras nodarbojas ar sportu Latvijā, piedāvāt šos priekšlikumus izskatīšanai Saeimā, tādējādi veicināt nodokļu iemaksas legalizāciju sporta jomā, un, attiecīgi, palielināt Valsts budžeta ieņēmumus. Nodrošināt sportistiem īpašas sociālās garantijas un atvieglojumus (īpašu sociālo garantiju paketes izstrādāšanas laikā, pirmkārt, nepieciešams ņemt vērā sportistu un treneru intereses, kas ir sasnieguši izcilus panākumus Sporta Olimpā, piedaloties nacionālās izlases sastāvā, aizstāvot Latvijas Republikas intereses un ceļot starptautisko prestižu).


Kategorijas:
 
  profesionāls sportists, treneris: noteikt oficiālā statusa iegūšanas iespēju atbilstoši sporta specializācijai (ieviest papildinājumus Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā “profesionāls sportists” un “sporta treneris” pēc Latvijas sporta veidu prioritātes un specializācijas, balstoties uz starptautisko praksi minētajā jautājumā).
       Šī mērķa īstenošanai ir nepieciešams izstrādāt vienotu Latvijas Republikas sportistu un treneru klasifikāciju. Tai ir jābūt sistēmai, kura kategorijas, nosaukumus un dažādus sociālos atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz rezultātiem oficiālajās sacensībās. Būtu lietderīgi noteikt divus variantus:
  -    individuālie sporta veidi;
  -    komandu sporta veidi;

  Piešķirot kategoriju sportistiem un treneriem, tiks izsniegtas krūšu nozīmes un klasifikācijas grāmatiņas. Šajās grāmatiņās tiks norādīta klasifikācija, kura ir piešķirta sportistiem un treneriem darba laikā sporta jomā, kā arī norādītas tiesības uz sociālajiem pabalstiem, kurus garantē valsts. Grāmatiņām ir jābūt ar juridisku statusu. Goda nosaukumi tiks piešķirti uz mūžu.


Nepieciešams noteikt : 

 
  1.Īpašu darba stāža noteikšanas kārtību (darba stāža ieskaitīšana var tikt noteikta, sākot ar sportista dalību valsts junioru izlasē, no 16 gadiem).

  2.Pensionēšanās termiņus profesionālajiem sportistiem un treneriem. Profesionālajiem sportistiem ir jānosaka agrāks pensionēšanās vecums nekā ir paredzēts likumā vispār, jo augstāko sasniegumu sports ir saistīts ar pārcilvēciskām slodzēm un traumām, un tās grauj cilvēka veselību (apmēram, 35 – 40 gadu vecumā profesionālajiem sportistiem un 55 gadu vecumā – treneriem un sporta pasniedzējiem, jo viņu darba specifika ir saistīta ar īpašiem noteikumiem un īpašām prasībām, atbilstoši specializācijai).

  3.Minimālo darba algu un ar nodokli neapliekamo minimumu profesionālajiem sportistiem.

  4.Dažādu sociālo pabalstu piešķiršanu par sevišķiem sasniegumiem sportā   
        (Olimpiskais čempions, pasaules čempions, Eiropas čempions, valsts čempions, kā arī minēto sacensību medaļu ieguvēji u.t.t.) , piemēram:
  a)dzīvokļa piešķiršana sportista īpašumā bez maksas;
  b)medicīniskā aprūpe visas dzīves garumā bez maksas;
  c)studēšana augstākajās mācību iestādēs bez maksas, u.t.t.
              Valsts personālās pensijas un citus sociālos atvieglojumus par izciliem sasniegumiem sportā ir lietderīgi ieviest ar mērķi, lai piesaistītu jauniešus profesionālā sporta nodarbībām un gūtu augstus sasniegumus sportā, kā arī noteikt īpašu sociālo garantiju piešķiršanu sportistiem, kuri aizstāv Latvijas Republikas starptautisko prestižu, piedaloties nacionālās izlases sastāvā un sasniedzot izcilus panākumus Sporta Olimpā.
       
          Tā kā augstāko sporta panākumu sasniegšana ir saistīta ar pārmērīgām slodzēm un dažāda veida traumām, tas var izsaukt dažādus sportistu veselības traucējumus.
                   

  5.Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība, savas darbības programmas ietvaros izstrādā un realizē  “Starptautiskā rehabilitācijas - atveseļošanas, sporta - izklaides kompleksa” projekta izveidošanu Latvijas Republikas teritorijā, kas sastāv no :

  1)1)Sportistu starptautiskais psiholoģiskās rehabilitācijas centrs;

  2) Starptautiskais rehabilitācijas komplekss;

  3) Starptautiskais sporta - izklaides centrs.


        Projekts var sastāvēt no trim patstāvīgām daļām, ka pēc ģeogrāfiskām  pazīmēm, tā arī pēc finansējuma.
         
  6.Obligāto apdrošināšanu sportistiem un treneriem, neatkarīgi no līmeņa, vecuma kategorijas un kvalifikācijas. Apspriest iespēju daļēji vai pilnīgi apmaksāt apdrošināšanas summu no valsts līdzekļiem. Noteikt vispiemērotāko apdrošināšanas veidu kādā no Latvijas vai Eiropas Savienības vadošajām apdrošināšanas kompānijām.
    Viens no mūsu programmas punktiem ir darbs, lai likumdošanā ieviestu obligātu apdrošināšanu sportistiem, treneriem, tiesnešiem un visu vecuma kategoriju sporta pasniedzējiem, kuri piedalās treniņu procesā un jebkura līmeņa sacensībās.  7.Nepieciešams:
  piesaistīt arodbiedrību komisijas, lai piešķirtu valsts sociālo pensiju sevišķos gadījumos (profesionālas slimības vai traumas gadījumā, kuras dēļ sportists vai treneris daļēji vai pilnīgi ir zaudējis darbaspēju utt.).

  izveidot komisiju ar Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrības darbinieku piedalīšanos, kura noteiktu sportistu, treneru, juridisko un fizisko personu kvalifikāciju darbam sporta jomā, kā arī arodbiedrībai deleģēt tiesības vai apvienot arodbiedrību ar pastāvošajām institūcijām, kurām ir tiesības izsniegt licences un sertifikātus mācību iestādēm un privātpersonām (lai saņemtu tiesības darboties sporta jomā).

  iekļaut arodbiedrību tādas komisijas sastāvā, kura noteiks un kontrolēs sporta būvju, sporta ēku vai telpu atbilstību Eiropas Savienības higiēnas prasību normām saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un dos atļauju to ekspluatācijai.
   
              Lai realizētu minētos priekšlikumus, LSTA veido darba grupu, tās sastāvā iekļaujot LSTA, valsts, sabiedriskās un sporta organizācijas. Minēto projektu būtu jāfinansē valsts institūcijām (Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Finanšu ministrijai), jo darbu pie valsts likumdošanas bāzes pilnveidošanas pasaules praksē finansē valsts institūcijas.
       Augstāk minēto jautājumu risināšana pozitīvi ietekmēs valsts, darba dēvēja un darbinieka, kuram ir profesionāla sportista vai trenera statuss, savstarpējās attiecības, veidos optimālas attiecības valsts finanšu jomā, veicinās pozitīvu attieksmi pret notiekošo un sekmēs darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu Latvijas Republikā.
          Lai realizētu mūsu darbības programmas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu, noteiktu finansēšanas avotu, lūdzam izskatīt iespēju nodibināt darba grupu un iekļaut šos punktus 2007.gada Valsts budžeta programmā.


Ar cieņu,
LSTA VALDE